International Scientific Journal
publ. by Eurasian Center of Innovative Development DARA
ISSN 2706-994X (Print), e-ISSN 2706-9958 (Online)

In this article there are 2 authors.

POLITYCZNE UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU MIASTA

Authors:
Górawski Błażej, University of Gdańsk, blazejgorawski@gmail.com
Wendt Jan A., University of Gdańsk, jan.wendt@ug.edu.pl

Year: 2019Vol: 1Issue: 1Pages: 29-35  

Section: Geoscience

Abstract: Pomimo iż związek pomiędzy polityką a architekturą wydaje się oczywisty, w Polsce nie powstało wiele publikacji kompleksowo rozwijających ten temat, te które istnieją, na poparcie swoich tez chętnie odwołują się do cytatu J. Ruskina, który wyraził się o architekturze następująco: „spośród wszystkich sztuk jest najbardziej uwikłana w politykę”. Wyraźnie zatem widać, że trwałość architektury czyni z niej doskonałe narzędzie do „uprawiania” polityki. Polityki, która z definicji oparta jest na ideologii będącej zbiorem idei zmierzających do odpowiedniego ukształtowania człowieka. Jednakże nie od zawsze podwaliną urbanistyki była ideologia polityczna, jej wpływ uwidocznił się dopiero pod koniec XVIII wieku, wcześniej można było mówić o filozofii władzy, lub raczej poglądach jej pojedynczych przedstawicieli na architekturę. Celem niniejszej pracy, o zdecydowanie opisowym charakterze, jest próba ukazania wpływu polityki na kształtowanie kierunków i prądów w architekturze, a co z tym związane na kształtowanie zagospodarowania terenu miast i przede wszystkim na kształtowanie krajobrazu miasta.
Keywords: architektura, polityka, krajobraz miasta, urbanistyka

3_POLITYCZNE_UWARUNKOWANIA_KSZTA_TOWANIA_KRAJOBRAZU_MIASTA.pdf Download

References

Kęsik, G. (2014). Polityka wobec miejskich przestrzeni historycznych. Warszawa: WBW.
Kortobiński, A., & Jabłoński, S. (1985). O ideowości i ideologii w architekturze. Warszawa: Arkady.
Nawratek, K. (2005). Ideologie w przestzreni - próby demistyfikacji. Kraków: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
Nuttgens, P. (1998). Dzieje architektury. Warszawa: Arkady.
Sudjić, D. (2017). Kompleks Gmachu - Architetkura Władzy. Warszawa: Fundacja Centrum Architektury.
Wróbel, T. (1971). Zarys historii budowy miast. Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Archive