International Scientific Journal
publ. by Eurasian Center of Innovative Development DARA
ISSN 2706-994X (Print), e-ISSN 2706-9958 (Online)

In this article there are 2 authors.

SOCJALIZM W ARCHITEKTURZE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Authors:
Górawski Błażej, University of Gdańsk, blazejgorawski@gmail.com
Wendt Jan A., University of Gdańsk, jan.wendt@ug.edu.pl

Year: 2019Vol: 1Issue: 1Pages: 36-41  

Section: Geoscience

Abstract: Urbanistyka socjalistyczna, której kanwę stanowi architektura radziecka kształtowała się w parciu o radykalne społeczne idee sięgając z jednej strony do tradycji wsi rosyjskiej a]z drugiej czerpiąc wzory z architektury modernistycznej. Typowa architektura jaką dzisiaj większość ludzi określa mianem socjalistycznej powstała w oparciu o tzw. „Ruch nowoczesny”. Ruch nowoczesny, początkowo traktowany jako niepoważny wybryk, zaczął święcić triumfy w końcu lat czterdziestych XX wieku. Zniszczone w czasie wojny połacie miast stanowiły idealne podłoże do odbudowy „wspaniałego świata”. Jednak już w połowie lat pięćdziesiątych dostrzeżono, że ruch nowoczesny, zamiast przyczyniać się do propagowania równości społecznej, w rękach biurokracji wbrew założeniom prowadzi do ich pogłębiania. Jednak bezpośrednim motorem napędowym drugiej fali przyszłościowej architektury były totalitaryzmy: komunizm, nazizm i faszyzm. Niniejsza praca stanowi próbę opisu, podsumowania i oceny zmian zachodzących w architekturze pod wpływem politycznych totalitaryzmów, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu socjalizmu na polską architekturę.
Keywords: architektura, polityka, miasto, socjalizm, urbanistyka

4_SOCJALIZM_W_ARCHITEKTURZE_PRZESTRZENI_MIEJSKIEJ.pdf Download

References

Czumiłowicz, A. (2012). Socjologia architektury - Relacje między ludźmi a architekturą na przykładzie socrealizmu i dawnego Domu Partii w Białymstoku. Białystok: Praca magisterska pod kierunkiem K.Szop-Rutkowskiej.
Grabowski, K. (2018). Style Architektoniczne w Gdańsku - modernizm i Socrealizm. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl.
Jencks, C. (1987). Ruch Nowoczesny w architekturze. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
Kiecko, E. (2018). Przyszłość do zbudowania. Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.
Nawratek, K. (2005). Ideologie w przestzreni - próby demistyfikacji. Kraków: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
Strzeblicka, M. (2013). Krótki przewodnik po architekturze socrealistycznej. www.dzieje.pl/aktualności.
Twardoch, A., & Kordjak, J. (2018). Szklane Domy- wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918. Warszawa: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki.
Archive